Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012.11.26 Hétfő

2012.11.26

2012: Itt és Most              írta: Óvári Anna

2012 témájában sokféle elképzelés kering a köztudatban. Pusztulás, katasztrófa, világvége – elsősorban ezeket lehet hallani. Arról azonban igen kevés szó esik (ha esik egyáltalán), hogy e várt / nem várt időponthoz társított eseményeket átalakulásként, a Föld és az emberiség fejlődésének természetes velejárójaként kellene értelmezni. Egyéni fejlettségi (tudati) szinttől függ, mennyire lesz zökkenőmentes a változás: meg tudunk-e szabadulni félelmeinktől, képesek leszünk-e szeretetteljesekké válni. A negatív jóslatok aggodalmakat, félelmeket szülnek, amelynek ködében gyakorlatilag lehetetlen meglátni a valóságot. Ennek pedig nem lehet más az eredménye, mint elodázzuk a változásra való tudatos felkészülést. A túlélés érdekében felesleges bunkereket építeni, élelmiszereket raktározni, a lakás falait megerősíteni, elköltözni, elrejtőzni. Egy dolgot tehetünk: magunkat tesszük alkalmassá a túlélésre. 

Fizikai létünk a bizonyítéka, hogy éppen e korban, ebben az inkarnációban, itt és most akarjuk megtapasztalni önmagunk, a Föld, s az emberiség újjászületését. A jövő eseményeinek elképzelésével, előrevetítésével nem megyünk sokra, hiszen maguk a konkrét történések bizonytalanok. Az „elhárító manőverek” hatástalanok, hiszen a változást (a Föld és lakóinak fejlődését) nem lehet elkerülni, megakadályozni. 

Földünkre egyre erőteljesebb energiák érkeznek, amelyek a pillanatnyi állapotokat erősítik fel. Ha szeretet lakozik bennünk, akkor az válik erősebbé, de ugyanez igaz arra az esetre is, ha félelemben talál ránk az érkező energia. Saját felelősségünk, hogy milyen befogadó állapotban tartjuk magunkat. A rezonancia elve alapján (hasonló hasonlót vonz) megállapíthatjuk, hogy a Földre érkező magas frekvenciájú energiát befogadni és elviselni csak hasonló rezgésszámmal rendelkező lények képesek. Csak egyetlen módon segíthetünk önmagunkon: ha emeljük rezgésszámunkat. Más szavakkal: ha tágítjuk a tudatunkat. 
Tudatszintünk emelése új távlatokat nyit a SZERETET magasabb fokán. Megvilágítja az Egyetemes Tudást, új látásmódot, megértést eredményez. Intuíciónk szélesebb horizontján, megérzéseink segítségével az esetleg bekövetkező nehezebb időkben pontosan tudni fogjuk, mit kell tennünk (ha egyáltalán tenni kell valamit). 
Az Új Világ már itt van – tulajdonképpen mindig is itt volt. Magunkat kell alkalmassá tenni a megtapasztalására.  Az alábbi táblázatban 7 vázlatos pontba szedtem a spirituális (szellemi) fejlődés szintjeit. Mindenki ellenőrizheti, hol tart, és hogy milyen tulajdonságok, viselkedési formák akadályozhatják a tudatszint-emelkedést. Tisztában vagyok vele, hogy óriási bátorságot igényel a szembenézés, ugyanakkor azt is tudom, hogy most áll rendelkezésünkre a legnagyobb segítség, ami a megfelelő lépések megtételéhez szükséges.

Spirituális fejlődés szintjei a viselkedés tükrében:

1. Elkülönültség, visszavonulás, szeparálódás, önbecsülés hiánya, állati ösztönök, sötétség, megaláztatás, szégyen, lehangoltság, közömbösség, bánat, önsajnálat, reménytelenség, kétségbeesés, apátia. 

2. Bűntudat, önvád, szemrehányás, csalódottság, szorongás, aggodalom, félelem, szenvedés, kilátástalanság, szenvedélyek. 

3. Ítélkezés, lenézés, lekezelés, elbizakodottság, hiúság, gőg, gyűlölet, harag, féltékenység, bosszú, agresszió, harc, küzdelem.

4. Változtatás vágya, igény az újra, bátorság, szembenézés a nehézségekkel, félelmek leküzdése, bizalom, biztonság. 

5. Felelősségvállalás, törekvés a jóra, önbizalom, önkontroll, erő.

6. Emelkedettség, ura minden helyzetnek, megértés, együttérzés, elfogadás, megbocsátás, elengedés, az elme és az érzelmek kezelése, mértékletesség, harmónia, kapcsolódás az isteni Énhez.

7. Szabadság, függetlenség, megelégedettség, jóindulat, alázat, hála, igazságosság, egységtudat, tisztaszívűség, átlátszóság, titkok nélküli élet, feltételek nélküli Szeretet.

Az Új Világ eléréséhez bizonyítani kell felkészültségünket – gondolatokkal, szavakkal, tettekkel. E nélkül az „érettségi vizsga” nélkül nem válhatunk az Univerzum felnőttjeivé. Egyensúlyba, harmóniába kell hoznunk a testet és lelket (egót és érzelmeket) horizontálisan, hogy Szellemünk nagyobb szerephez juthasson. A magasabb szférákhoz szellemi szinten – vertikálisan – kapcsolódunk. Új életet élhetünk a testünkben, amely közben teljesen átalakul – fizikai alkotóelemeinket, sejt szinten, magasabb tudatosság járja át. Megoldandó feladataink persze továbbra is lesznek (az Egység, a Mindenség, a Szeretet tudatával), hiszen a fejlődés örökös spirálját járjuk.

Fogadja hálámat és elismerésemet,

- ha rajta van az önismeret rögös útján, és élete minden pillanatában igyekszik a tudatos, szeretetteljes életre;
- ha felelősséggel vállalta Önmaga tudatos átalakítását;
- ha mindezeket megoldotta, és tudatosan megtisztulva, támogatja, sugározza az átalakulást.

Mivel minden Egy, saját legapróbb változása hatással van családjára, környezetére, nemzetére, a Földre, Minden Megnyilvánult és Meg Nem Nyilvánult Létezőre – a Teljességre.

Nem búcsúzom, együtt maradunk!

Óvári Anna

 

Ugrás a következő bejegyzéshez >>>